Enquête

Mondzorg Heuvelland vraagt u om ons te helpen bij het verbeteren van de praktijk. Uit eerdere enquêtes heeft u stem laten horen waardoor de praktijk geworden is zoals deze in de huidige vorm kent. Wij hebben een nieuwe enquête ontwikkeld voor de praktijk. U kunt tijdens de enquête bij de vragen in het open vak opmerkingen, eventuele op- of aanmerkingen te noteren.

Om naar de volgende vraag te gaan, klikt u op de pijl rechts boven in het vragen vak.

Door het invullen van de enquête kunt u ons inzicht geven hoe u de praktijk ervaren heeft en wat u wenst verbetert te zien.

Het invullen van de enquête neemt een kleine 10 minuten in beslag en is anoniem.