Uw rekening

Rekeningen

We hebben het verzenden en innen van uw rekening uitbesteed aan Fa-med*.

Fa-med

Famed hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Er is zodoende voldoende tijd om uw rekening te betalen. De betalingstermijn wordt strikt gehandhaafd door Famed, zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Al bij de eerste herinnering volgt een verhoging.

Betalingsregeling via Fa-med

Vindt u de behandelkosten te hoog en twijfelt u daarom of u wel een behandeling wilt nemen bij Mondzorg Heuvelland? Bij Fa-med is het mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen voor uw ontvangen nota. Wanneer u gebruik wilt maken van de betalingsregeling kunt u dit zelf regelen via:

* De Nota van Fa-med op de website www.notavanfamed.nl

* Telefonisch onder nummer 0900-0885

De standaard regeling die getroffen kan worden is in 8 termijnen met een minimum van € 50,-. De kosten zijn € 40,- en rente.(de beoordeling of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling ligt bij Fa-med!)

Uitstel van betaling

Mocht u onverhoopt uitstel van betaling willen aanvragen, bij Fa-med kunt u dit doen via www.notavanfamed.nl (de beoordeling of u in aanmerking komt voor uitstel van betaling ligt bij Fa-med!)

Zorgverzekeraar

In sommige gevallen dient Mondzorg Heuvelland uw rekening direct in bij de zorgverzekeraar. In dat geval ontvangt u mogelijk een (rest) nota van
Fa-med voor kosten die niet meer bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

Vragen

Vragen over een rekening verstuurd door Fa-med kunt u stellen aan Fa-med. Vragen over declaraties kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar.

Juiste klantgegevens

Voor een goede verwerking van uw rekening is het van belang te beschikken over de juiste gegevens. Indien u gaat verhuizen, geef dit tijdig door. Voor een goede inschrijving in ons systeem zijn de juiste NAW (naam adres woonplaats) gegevens, verzekeringsgegevens en uw BSN nodig. Het voorkomt onnodige incassokosten!

Direct inschrijven

Middels dit inschrijfformulier kunt u zich gemakkelijk online aanmelden als nieuwe patiënt. Wij nemen zo snel mogelijk na ontvangst contact met u op voor een afspraak.